Hvad siger deltagerne?

Hør borgere fra Varde Kommune sætte ord på deres oplevelser med Lev Livet. Mød Villy, Niels, Jan og Birgitte.

Historien bag Lev Livet

Lev Livet er udviklet i et projektsamarbejde mellem Steno Diabetes Center Odense samt Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen Kommune.

Tanken bag samarbejdet var at lave et ensartet patientuddannelseskoncept for personer med type 2-diabetes på tværs af kommunegrænserne med et fælles sundhedspædagogisk afsæt. Samarbejdet kombinerede kommunernes erfaringer og faglighed inden for diabetesrehabilitering med Steno Diabetes Center Odenses funktion som regional udviklingsenhed.

Projektkommunerne og Steno Diabetes Center Odense havde flere ambitioner med Lev Livet:

  • Lev Livet skulle hjælpe mennesker med diabetes til at leve det bedst mulige liv, hvor sygdommen ikke fylder i hverdagen, hvor livskvaliteten er høj, og hvor komplikationer af sygdommen forebygges
  • Konceptet skulle være ambitiøst og gøre en forskel for borgerne, og konceptet skulle samtidig være realistisk at implementere i forskellige kommuner
  • Konceptet skulle balanceres, så det gjorde rammerne for undervisningen ensartede og samtidig gav de fagprofessionelle frihed til at justere undervisningen til de borgere, de møder.

Lev Livet blev udviklet i 2019 som et fysisk koncept med konceptbeskrivelse, modulbeskrivelser, undervisningsmaterialer mv. Konceptet blev afprøvet i 2020-21 i de fem kommuner. Konceptet blev evalueret og derefter justeret, og Lev Livet blev relanceret i starten af 2023.

I sin nuværende form kombinerer konceptet dels en hjemmeside, hvor underviseren udvælger øvelser m.m. til undervisningen, dels fysiske materialer, der bruges i selve undervisningen.

Lev Livet indeholder et basisforløb om at leve med kronisk sygdom generelt og et supplerende forløb målrettet personer med type 2-diabetes.

Hent evalueringsrapporten fra Statens Institut for Folkesundhed

Den første version af Lev Livet er evalueret af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Evalueringsrapporten blev offentliggjort i januar 2021 og kan læses her.

Blandt hovedresultaterne var:

  • Langt størstedelen af borgerne var enten meget tilfredse (63 %) eller tilfredse (32 %) med at have deltaget i Lev Livet
  • Borgerne oplevede, at forløbet var udbytterigt både hvad angår viden og redskaber til livet med diabetes
  • Både borgere og fagprofessionelle fandt øvelserne i Lev Livet brugbare og illustrative
  • Lev Livet bidrog til en større ensartethed i diabetestilbuddene og et fagligt netværk på tværs af kommunerne

De fagprofessionelle pegede i evalueringen bl.a. på et behov for en mindre stram styring af undervisningsforløbet. Dette og andre ønsker er indgået i justeringen af Lev Livet frem mod den nuværende version.

Data i evalueringen bygger på bl.a. en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne med diabetes, interviews af borgere og fagprofessionelle samt aktivitetsregistrering i kommunerne.

Forskningsprojekt med kommuner om Lev Livet

Steno Diabetes Center Odense og Steno Diabetes Center Aarhus samarbejder om at udvikle et forskningsprojekt om Lev Livet. Det uddybes på denne hjemmeside, når de nærmere detaljer er fastlagt. Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte konsulent Karina Vejrum Sørensen fra Steno Diabetes Center Odense på Karina.Vejrum.Sorensen@rsyd.dk eller mobil 21 29 27 61.

Steno Diabetescenter Odense modtager Diabetesforeningens Handlingspris 2022

Om Os Gfx 1 (1)

Lev Livet vandt Diabetesforeningens Handlingspris 2022 i konkurrence med en række andre stærke, nominerede projekter. Steno Diabetes Center Odense og Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen Kommune fik prisen overrakt på Christiansborg den 15. september 2022 under Diabetesforeningens Sundhedspolitiske Åbningsdebat.

Konceptet blev af Diabetesforeningen kaldt nyskabende, og Dommerkomiteen lagde bl.a. vægt på det tværkommunale samarbejde og muligheden for at optimere diabetesindsatsen også i små kommuner.

Læs mere om prisen på sdco.dk og Diabetesforeningens hjemmeside.

Den sundhedspædagogiske ramme

Lev Livet bygger på en sundhedspædagogisk tilgang, der rummer 5 principper:

Et bredt og positivt sundhedsbegreb. Sundhed handler ikke kun om fravær af sygdom, men også fx sociale relationer og at leve et godt liv. Borgerens livssituation og livsvilkår er i centrum.

Deltagelse og dialog. Deltagelse og dialog er en forudsætning for ejerskab og forandring.

Handling og handlekompetence. Der arbejdes systematisk med at styrke borgernes handlekompetencer, og der er fokus på at ”åbne” for handlerum for den enkelte.

Sundhed i et setting-perspektiv. Undervisningen forholder sig til de rammer og den kontekst, som borgerne lever i, og som påvirker deres muligheder for at leve sundt.

Lighed i sundhed. De pædagogiske tilgange tager højde for, at alle ikke har de samme muligheder for at leve sundt og for at ændre vaner og praksis.

Undervisningen i Lev Livet er centreret om det dobbelte KRAM(s):

  • Kost, Rygning, Alkohol og Motion (samt søvn, stress og seksuel sundhed)
  • Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring

Kontaktoplysninger

Er du ansat i en kommune, og er du nysgerrig på, hvordan din kommune kan undervise ud fra Lev Livet-konceptet? Så er du er meget velkommen til at kontakte ét af Steno Diabetes Centrene og høre nærmere! Steno Diabetes Centrene har lidt forskellige tilbud, der understøtter kommunerne i at implementere konceptet.

Region Syddanmark og Region Hovedstaden:

Klinisk diætist Susanne Elman Pedersen
Tlf. 23 83 05 54 eller susanne.elman.pedersen@rsyd.dk 

Region Nordjylland:

Projektleder Vibeke Brinkmann Løite
Tlf. 21 63 17 30 eller vbl@rn.dk

Region Midtjylland:

Uddannelseskonsulent Katrine Holm Nielsen
Tlf. 20 27 23 31 eller katrni@rm.dk

Region Sjælland:

Seniorkonsulent Nicolaj Faber
Tlf. 93 56 83 70 eller nfab@regionsjaelland.dk
eller
Seniorkonsulent Anders Hjorth Westh
Tlf. 21 71 90 39 eller amwe@regionsjaelland.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyt indhold og nye muligheder
på Lev Livets hjemmeside.