Fast track

Fast Track er et komprimeret modul, hvor udvalgte temaer fra modul 1-4 gennemgås, med fokus på viden og redskaber, som kan hjælpe deltagerne til at komme videre i livet med kronisk sygdom.

Indhold (13) Tilføj indhold til dit forløb


Tema: Indholdsoversigt

0 min.
Opdateret: 30-01-2023

Download: Download indholdsfortegnelsen for Fast Track

Opdateret: 30-01-2023

Tema: Introduktion

Anbefalet
10 min.
Opdateret: 17-01-2023

Oplæg: Introduktion til forløbet

Deltagerne bliver introduceret til det komprimerede forløb "Fast Track".

Opdateret: 17-01-2023
20 min.
Opdateret: 17-01-2023

Øvelse: Hvem er jeg?

Deltagerne og underviserne får brudt isen mellem sig og er med til at skabe et trygt rum.

Opdateret: 17-01-2023

Tema: Det brede og positive sundhedsbegreb

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 17-01-2023

Oplæg: Hvad er sundhed?

Deltagerne kommer til at kende definitionen på ”Det brede og positive sundhedsbegreb”, og hvilke faktorer der spiller ind på sundhed.

Opdateret: 17-01-2023
30 min.
Opdateret: 17-01-2023

Øvelse: Hvad er sundhed for mig?

Deltagerne reflekterer over, hvad sundhed er for dem hver især.

Opdateret: 17-01-2023
20 min.
Opdateret: 17-01-2023

Case: Kronisk sygdom

Deltagerne reflekterer over udfordringer i hverdagen med en eller flere kroniske sygdomme og kommer med bud på, hvordan udfordringerne kan håndteres.

Husk at vælge en case fra de relaterede materialer.

Opdateret: 17-01-2023

Tema: Hverdagen med kronisk sygdom

Anbefalet

Vælg mindst 1 af 2


45 min.
Opdateret: 17-01-2023

Øvelse: Hvad bruger du energi på? Cirkeldiagrammer

Deltagerne får synliggjort hvad der fylder i deres hverdag med en kronisk sygdom. De bliver bevidste om, hvilke faktorer de kan eller ikke kan ændre, og dermed hvor de bør lægge deres energi. 

Opdateret: 17-01-2023

30 min.
Opdateret: 17-01-2023

Øvelse: Hvad bruger du energi på? Energiklodser

Deltagerne får synliggjort, hvad der fylder i deres hverdag med en kronisk sygdom, og hvad de ønsker, der skal fylde i hverdagen.

Opdateret: 17-01-2023

Tema: Vaner og motivation

Anbefalet
30 min.
Opdateret: 30-01-2023

Oplæg: Vaner

Deltagerne bliver bevidste om egne livsstilsvaner og reflekterer over, og finder motivation til, at ændre vaner i det omfang, de har energi til.

Opdateret: 30-01-2023

Tema: Mine omgivelser

Anbefalet
35 min.
Opdateret: 30-01-2023

Øvelse: Netværk

Deltagerne kortlægger deres netværk, og får blik for netværkets betydning for deres hverdag med kronisk sygdom.

Opdateret: 30-01-2023

Tema: Mål og plan

Vælg mindst 1 af 2


Anbefalet
30 min.
Opdateret: 30-01-2023

Øvelse: Motivationstrappen

Deltagerne bliver bevidste om, hvad der motiverer dem til at sætte egne mål og foretage livsstilsændringer.

Opdateret: 30-01-2023

30 min.
Opdateret: 17-01-2023

Øvelse: SMART-modellen

Deltagerne sætter sig et (eller flere) mål, som vedkommende vil arbejde med.

Opdateret: 17-01-2023

Tema: Opsamling

Anbefalet
15 min.
Opdateret: 30-01-2023

Øvelse: Tjek ud

Deltagerne fastholder dagens input og vælger det ud, som har gjort mest indtryk – uanset om det har været positivt eller negativt.

Opdateret: 30-01-2023