Modul 3

Motivation og netværk

Modul 3 handler om temaerne "motivation" og "netværk".

Indhold (9) Tilføj indhold til dit forløb


Tema: Indholdsoversigt

0 min.
Opdateret: 30-01-2023

Download: Download indholdsfortegnelsen for modul 3

Opdateret: 30-01-2023

Tema: Opsamling og intro til modulet

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Tjek ind

Deltagerne får samlet op på forrige modul og eventuelt hjemmeopgaven. Samtidig skal
øvelsen være med til at forberede deltagerne på det nye moduls temaer og understøtte den røde tråd i forløbet.

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Vaner og motivation

Anbefalet
30 min.
Opdateret: 16-01-2023

Oplæg: Vaner

Deltagerne bliver bevidste om egne livsstilsvaner og reflekterer over, og finder motivation
til, at ændre vaner i det omfang, de har energi til.

Opdateret: 16-01-2023
Anbefalet
30 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Motivationstrappen

Deltagerne bliver bevidste om, hvad der motiverer dem til at sætte egne mål og foretage livsstilsændringer.

Opdateret: 16-01-2023
30 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Kortlæg dine vaner

Deltagerne får indblik i, hvilke vaner de med fordel kan arbejde med for at gøre livet med kronisk sygdom lettere.

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Mine omgivelser

Anbefalet

Vælg mindst 1 af 2


35 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Netværk

Deltagerne kortlægger deres netværk, og får blik for netværkets betydning for deres hverdag med kronisk sygdom.

Opdateret: 16-01-2023

35 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Kommunikation

Deltagerne bliver bevidste om, hvor vigtig kommunikation er, både i forhold til deres nærmeste familie, venner og omverden.

Hvis du som underviser ønsker at have dialogteksten til del 1 og 2 af øvelsen på et selvstændigt print, findes det under relaterede materialer eller i materialekataloget.

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Opsamling

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Tjek ud

Deltagerne fastholder dagens input og vælger det ud, som har gjort mest indtryk – uanset om det har været positivt eller negativt.

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Hjemmeøvelse

20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Netværk - hvem, hvad og hvordan?

Deltagerne lærer at tænke mål og netværk sammen i forhold til, hvordan deres netværk kan være en hjælp til at nå de mål, deltagerne sætter sig.

Opdateret: 16-01-2023