Modul 4

Lev Livet med kronisk sygdom

Modulet er fjerde og sidste modul i rækken af moduler målrettet kronisk sygdom. Modulet rummer de to temaer: ”Accept og balance” og ”Mål og plan” som har fokus på at acceptere at leve med kronisk sygdom og på, hvordan deltagerne kan arbejde videre med at finde balance i livet med kronisk sygdom.

Indhold (11) Tilføj indhold til dit forløb


Tema: Indholdsoversigt

0 min.
Opdateret: 30-01-2023

Download: Download indholdsfortegnelsen for modul 4

Opdateret: 30-01-2023

Tema: Opsamling og intro til modulet

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Tjek ind

Deltagerne får samlet op på forrige modul og eventuelt hjemmeopgaven. Samtidig skal øvelsen være med til at forberede deltagerne på det nye moduls temaer og understøtte den røde tråd i forløbet.
Opdateret: 16-01-2023

Tema: Accept og balance

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Oplæg: Accept af livet med kronisk sygdom

Deltagerne reflekterer over deres liv med kronisk sygdom.

Opdateret: 16-01-2023
Anbefalet
15 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Accept

Deltagerne bliver bevidste om, hvad accept betyder for dem hver især.

Opdateret: 16-01-2023
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Case: Balance i hverdagen med kronisk sygdom

Deltagerne reflekterer over udfordringer i livet med diabetes og kommer med bud på, hvordan udfordringerne kan håndteres med udgangspunkt i den viden og de værktøjer, som deltagerne har fået på de fire moduler.

Husk at vælge en case fra de relaterede materialer. 

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Mål og plan

Anbefalet
30 min.
Opdateret: 16-01-2023

Oplæg: Opsamling modul 1 - 4

Deltagerne kan se den røde tråd med de fire moduler om kronisk sygdom og have mod på at arbejde videre med mestring af livet med kronisk sygdom.

Opdateret: 16-01-2023
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Har I flyttet jer?

Deltagerne bliver bevidste om, om de har flyttet sig og i givet fald hvor langt siden de startede forløbet.

Hvis øvelsen laves på papir, findes arket under relaterede materialer.

Opdateret: 16-01-2023
Anbefalet
30 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: SMART-modellen

Deltagerne sætter sig et (eller flere) mål, som vedkommende vil arbejde med.

Opdateret: 16-01-2023
Anbefalet
30 min.
Opdateret: 16-01-2023

Oplæg: Kommunale tilbud

Oplægget skal give deltagerne et indblik i, hvad kommunen kan tilbyde den enkelte deltager af støtte og aktiviteter for at leve et godt liv med kronisk sygdom.

Opdateret: 16-01-2023
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Hvad nu?

Deltagerne gør sig tanker om aktivt at komme videre efter dette forløb.

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Opsamling

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Tjek ud

Deltagerne fastholder dagens input og vælger det ud, som har gjort mest indtryk – uanset om det har været positivt eller negativt.

Opdateret: 16-01-2023