Modul 8

Lev Livet med diabetes

Modul 8 sætter fokus på de to temaer: ”Muligheder i din kommune” og ”Hvordan kommer jeg videre?”. Temaet ”Muligheder i din kommune” giver deltagerne indsigt i, hvad kommunen kan tilbyde af hjælp til borgere, der har en eller flere kroniske sygdomme udover diabetes. Temaet ”Hvordan kommer jeg videre?” hjælper deltagerne med at sætte mål for fremtiden i forhold til at leve med diabetes.

Indhold (9) Tilføj indhold til dit forløb


Tema: Indholdsoversigt

0 min.
Opdateret: 30-01-2023

Download: Download indholdsfortegnelsen for modul 8

Opdateret: 30-01-2023

Tema: Opsamling og intro til modulet

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 17-01-2023

Øvelse: Tjek ind

Deltagerne får samlet op på forrige modul og eventuelt hjemmeopgaven. Samtidig skal øvelsen være med til at forberede deltagerne på det nye moduls temaer og understøtte den røde tråd i forløbet.

Opdateret: 17-01-2023

Tema: Muligheder i din kommune

Anbefalet

Vælg mindst 1 af 2


30 min.
Opdateret: 17-01-2023

Oplæg: Besøg udfra

Deltagerne får viden om og inspiration til, hvilke aktiviteter i lokalområdet de kan benytte sig af efter forløbets afslutning.

Opdateret: 17-01-2023

30 min.
Opdateret: 17-01-2023

Oplæg: Hvilke lokale muligheder er der for at være fysisk aktiv?

Deltagerne får kendskab til de lokale muligheder, der er for fysisk aktivitet.

Opdateret: 17-01-2023
30 min.
Opdateret: 17-01-2023

Øvelse: Lokale tilbud og fællesskaber

Deltagerne bliver bevidste om de forskellige muligheder for støtte og aktiviteter efter forløbet og kan reflektere over, hvilke muligheder der passer til dem. At deltagerne inspirerer og motiverer hinanden til at fortsætte i foreningstilbud efter forløbet og eventuelt aftale at gøre noget sammen.

Opdateret: 17-01-2023

Tema: Hvordan kommer jeg videre?

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 17-01-2023

Case: Hvordan kommer X videre?

Deltagerne reflekterer over udfordringer i livet med diabetes og kommer med bud på, hvordan udfordringerne kan håndteres.

Husk at vælge en case fra de relaterede materialer. 

Opdateret: 17-01-2023
30 min.
Opdateret: 17-01-2023

Øvelse: SMART-modellen

Deltagerne sætter sig et (eller flere) mål, som vedkommende vil arbejde med.

Opdateret: 17-01-2023
30 min.
Opdateret: 17-01-2023

Øvelse: Motivationstrappen

Deltagerne bliver bevidste om, hvad der motiverer dem til at sætte egne mål og foretage livsstilsændringer.

Opdateret: 17-01-2023

Tema: Opsamling

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 17-01-2023

Øvelse: Tjek ud

Deltagerne fastholder modulets mange input og vælger det ud, som har gjort mest indtryk – uanset om det har været positivt eller negativt.

Opdateret: 17-01-2023