Modul 1

Kronisk sygdom

Modul 1 indeholder temaerne ”Det brede og positive sundhedsbegreb” og ”Kronisk sygdom”. Undervisningen skal være med til at sætte rammen for forløbet og har fokus på, at deltagerne lærer hinanden at kende og føler sig trygge på holdet.

Indhold (12) Tilføj indhold til dit forløb


Tema: Indholdsoversigt

0 min.
Opdateret: 30-01-2023

Download: Indholdsfortegnelsen for modul 1

Opdateret: 30-01-2023

Tema: Introduktion

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Oplæg: Introduktion til forløbet

Introduktionen skal give deltagerne en forståelse af det samlede forløb, sætte rammen og sikre, at der bliver forventningsafstemt blandt deltagerne og underviseren.

Opdateret: 16-01-2023
Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Hvem er jeg?

Øvelsen bruges til at ”bryde isen” mellem underviseren og deltagerne og skal være med til at skabe et trygt rum.

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Det brede og positive sundhedsbegreb

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Oplæg: Hvad er sundhed?

Deltagerne skal kende definitionen på det brede og positive sundhedsbegreb, og hvilke faktorer der spiller ind på sundhed.

Opdateret: 16-01-2023
Anbefalet

Vælg mindst 1 af 2


30 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Hvad er sundhed for mig?

Øvelsen skal få deltagerne til at tænke over, hvad sundhed er for dem hver især.

Opdateret: 16-01-2023

30 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Hvad er sundhed for os?

Øvelsen skal få deltagerne til at tænke over, hvad sundhed er for dem som gruppe.

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Kronisk sygdom

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Oplæg: Livet med kronisk sygdom

Deltagerne skal opnå en forståelse for, hvad det vil sige at leve med kronisk sygdom både mentalt, fysisk og i forhold til omgivelserne.

Opdateret: 16-01-2023
Anbefalet

Vælg mindst 1 af 3


20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Den negative cirkel

Deltagerne skal opnå forståelse for og indsigt i, at livet med en kronisk sygdom kan anskues ud fra en mere positiv tilgang end ”kun negativt”.

 

Opdateret: 16-01-2023

20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Hvor meget fylder kronisk sygdom?

Deltagerne bliver bevidste om, hvor meget/lidt deres kroniske sygdom fylder i hverdagen, og reflekterer over, hvor meget/lidt de ønsker, at den skal fylde.

Hvis øvelsen laves på papir, findes arket under relaterede materialer.

Opdateret: 16-01-2023

20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Case: Kronisk sygdom

Formålet med at anvende cases i undervisningen er, at deltagerne reflekterer over udfordringer i hverdagen med en eller flere kroniske sygdomme og kommer med bud på, hvordan de kan håndteres.

Husk at vælge en case fra de relaterede materialer. 

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Opsamling

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Tjek ud

Deltagerne skal fastholde dagens mange input og kunne vælge det ud, som har gjort mest indtryk (uanset om det har været positivt eller negativt).

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Hjemmeøvelse

15 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Refleksion over egen sygdom

Deltagerne skal reflektere over, hvordan de lige nu lever med deres kroniske sygdom.

Opdateret: 16-01-2023