Modul 2

Hverdagen med kronisk sygdom

Modul 2 indeholder temaerne ”KRAM(S)-faktorerne” og ”Hverdagen med kronisk sygdom”.

Indhold (9) Tilføj indhold til dit forløb


Tema: Indholdsoversigt

0 min.
Opdateret: 30-01-2023

Download: Download indholdsfortegnelsen for modul 2

Opdateret: 30-01-2023

Tema: Opsamling og intro til modulet

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Tjek ind

Øvelsen skal sikre, at der bliver samlet op på sidste modul og på deltagernes eventuelle spørgsmål, bekymringer og tanker. Samtidig skal øvelsen være med til at forberede deltagerne på det nye moduls temaer, og endelig skal øvelsen understøtte ”den røde tråd” gennem forløbets fire moduler.

Opdateret: 16-01-2023

Tema: KRAM(S)-faktorerne

Anbefalet

Vælg mindst 1 af 2


1 timer, 10 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Dit hjem - din sundhed

Deltagerne får kendskab til KRAM(S)-faktorernes indflydelse på hverdagen.

Husk at printe informationsark til øvelsen. De findes under relaterede materialer.

Opdateret: 16-01-2023

30 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: KRAM(S) Den pædagogiske sol

Deltagerne får indblik i de forskellige KRAM(S)-faktorer.

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Hverdagen med kronisk sygdom

Anbefalet

Vælg mindst 1 af 2


45 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Hvad bruger du energi på? Cirkeldiagrammer

Deltagerne får synliggjort hvad der fylder i deres hverdag med en kronisk sygdom. De bliver bevidste om, hvilke faktorer de kan eller ikke kan ændre, og dermed hvor de bør lægge deres energi. 

Opdateret: 16-01-2023

30 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Hvad bruger du energi på? Energiklodser

Deltagerne får synliggjort, hvad der fylder i deres hverdag med en kronisk sygdom, og hvad de ønsker, der skal fylde i hverdagen.

Opdateret: 16-01-2023
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Case: Hvad fylder i min hverdag?

Formålet med at anvende cases i undervisningen er, at deltagerne reflekterer over udfordringer i livet med en eller flere kroniske sygdomme og kommer med bud på, hvordan de kan håndteres.

Husk at vælge en case fra de relaterede materialer.

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Tjek ud

Anbefalet
20 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Tjek ud

Deltagerne skal fastholde dagens mange input og vælge det ud, som har gjort mest indtryk (uanset om det har været positivt eller negativt).

Opdateret: 16-01-2023

Tema: Hjemmeøvelse

15 min.
Opdateret: 16-01-2023

Øvelse: Hvad ønsker du at ændre?

Øvelsen handler om at så et frø hos den enkelte deltager i forhold til aktivt at arbejde med at ændre deres tilgang til livet med en kronisk sygdom.

Opdateret: 16-01-2023